KA 4 – Metodika

Kreativita v pedagogické praxi

s ohledem na individualizaci
ve výchovně vzdělávacím procesu

 

 

Na přípravě se autorsky podíleli:

PaedDr. Ivana Bečvářová

Mgr. Martina Košťálová

Mgr. Milan Podpera, Ph.D.

Mgr. Klaudia Pospíšilová

doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.

doc. PaedDr. Viera Tomková, Ph.D.

Mgr. et Ing. Veronika Růžičková, Ph.D.

 

Vědecká redakce a recenze:

prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c.

doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D.

doc. PaedDr. Jana Depešová, Ph.D.

 

Jazykové korektury:

Ing. Václav Malina

Ing. Michaela Bečvářová

 

Redakční a grafické práce:

Ing. Václav Malina

 

Sazba a tisk:

Akcent tiskárna Vimperk, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *