Číslo programu:  02
Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:  02_16_010
Název výzvy:  Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I.
v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ:  Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity
Název projektu EN:  Nursery schools as centers of peer support in areas focused on individualizing education and creativity development

Anotace projektu:
Projekt má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělání a rozvoj kreativity dětí MŠ. Projekt umožní individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech a spolupráci pedagogů pro poskytování kolegiální podpory. V rámci projektu bude vytvořena také metodika pro předškolní vzdělávání a podpořena spolupráce studentů budoucích pedagogů s aktivními pedagogy MŠ.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení:  1.1.2017
Skutečné datum zahájení:  15.3.2017
Předpokládané datum ukončení:  14.3.2020